Figur 4.1A Lønnsomhet i havbrukssektoren. Gjennomsnitt 2008-2016
Havbruk Industri
Totalrentabilitet 17,3 6,0
Driftsmargin 21,6 4,7