[STM]

Innhold


Detaljert innholdsfortegnelse

Kap. 1Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen
Kap. 2De økonomiske utsiktene
Kap. 3Den økonomiske politikken
Kap. 4Skatter og avgifter
Kap. 5Tiltak for å bedre økonomiens virkemåte
Vedlegg og registre
Vedlegg 1En vurdering av Petroleumsfondets regionsvekter
Vedlegg 2Detaljerte anslagstall
Vedlegg 3Tabelloversikt
Vedlegg 4Figuroversikt
Vedlegg 5Oversikt over bokser