Figur 2.3A Vekst i kreditt til husholdninger og foretak, fra samme kvartal året før
Prosent
Euro-
området
USA Spania Italia
01.01.2008 9,1 8,9 12,2 14,2
01.04.2008 8,2 7,0 9,3 11,7
01.07.2008 8,1 4,8 7,9 10,0
01.10.2008 6,2 2,7 5,9 4,7
01.01.2009 4,7 0,7 4,9 2,6
01.04.2009 3,2 -0,5 2,5 2,8
01.07.2009 1,3 -1,6 0,8 1,9
01.10.2009 0,4 -2,5 -0,9 1,3
01.01.2010 0,4 -2,3 -0,8 0,0
01.04.2010 0,9 -2,5 0,6 -0,4
01.07.2010 1,6 -1,7 0,7 0,9
01.10.2010 3,0 -0,9 1,2 3,1
01.01.2011 2,4 -0,3 -0,4 3,1
01.04.2011 2,3 0,4 -1,6 3,0
01.07.2011 2,4 0,7 -1,6 2,3  
01.10.2011 1,5 1,4 -2,1 0,8
01.01.2012 1,7 1,6 -2,0 0,1
01.04.2012 1,3 2,1 -2,7 -1,3
01.07.2012 1,2 2,1 -3,2 -1,5
01.10.2012 0,5 2,9 -6,0 -0,4
01.01.2013 0,2 3,1 -7,5 -1,2