Figur 2.4A Vekst i BNP per innbygger
Prosent
Gjen.sn. årlig vekst
i sterkeste 30-årsperiode
Gjen.sn. årlig vekst i de ti påføl-
ende årene etter høyvekstperioden
Kina (1982-2011) 9,2
Sør-Korea (1966-1995) 7,7 4,3
Taiwan (1963-1992) 6,9 4,1
Japan (1951-1980) 6,5 3,3
Hongkong (1962-1991) 6,0 2,1
India (1982-2011) 4,3