Figur 2.4B Anslått bidrag til årlig vekst i BNP i Kina
Prosent
1979-2010 2020-2030
Økt kapital per sysselsatt 4,4 1,9
Vekst i sysselsetting 2,2 0,4
Investering i utdanning 1,0 1,0
Flytting av arbeidskraft fra land til by 0,8 0,7
Andre faktorer/samspill 1,6 1,4