Figur 2.5C Driftsbalansen overfor utlandet
Prosent av BNP
Brasil Russland India Kina
01.01.2003 0,8 8,2 1,5 2,6
02.01.2004 1,8 10,1 0,1 3,6
02.01.2005 1,6 11,1 -1,3 5,9
03.01.2006 1,3 9,5 -1,0 8,5
04.01.2007 0,1 5,9 -0,7 10,1
05.01.2008 -1,7 6,2 -2,4 9,3
05.01.2009 -1,5 4,1 -2,1 4,9
06.01.2010 -2,2 4,6 -3,2 4,0
07.01.2011 -2,1 5,2 -3,4 2,8
08.01.2012 -2,3 4,0 -5,1 2,6
08.01.2013 -2,4 2,5 -4,9 2,6