Figur 2.9A Trendindikator for husholdningene og konjunkturbarometer for industrien
Sammenveide nettotall
                              Kolonne1 Konjunkturbarometer
for industrien
Trendindikator for
husholdningene
2000 3,8 23,0
6,7 19,0
8,6 18,5
11,1 18,9
2001 4,8 15,2
4,1 13,4
0,1 12,8
1,7 14,4
2002 5,9 19,5
3,3 19,1
-6,2 10,9
-4,8 2,1
2003 -7,1 -2,0
-4,5 2,6
2,9 14,4
4,9 23,6
2004 10,5 26,5
11,4 26,8
12,1 27,6
11,2 30,6
2005 10,5 31,1
9,5 30,6
10,9 29,7
14,6 28,1
2006 12,4 27,1
15,7 26,3
17,1 25,8
20,1 27,8
2007 16 31,2
10,4 29,3
9 27,5
7,1 25,4
2008 7 21,6
-0,8 13,1
-6,8 1,4
-22,9 -8,4
2009 -19,2 -8,8
-8,1 0,5
-2,8 11,5
0,2 17,8
2010 3,2 16,8
4,3 17,7
8,9 23,2
11,3 28,8
2011 9 29,2
8,4 26,2
5,6 19,8
6,3 15,1
2012 8,9 17,8
6,4 22,7
0,6 24,9
5,2 26,2
2013 1,2 25,8
1,4 22,8
22,4