Figur 2.10B Husholdningenes sparing fordelt på nettofinans- og nettorealinvesteringer
Prosent av disponibel inntekt
Nettofinans-
investeringer
Nettoreal-
investeringer
Sparerate
1978 -4,5 11,2 6,1
1979 -7,9 10,3 1,9
1980 -6,2 9,9 3,2
1981 -2,5 8,6 5,6
1982 -3,3 8,7 5,0
1983 -2,4 7,6 4,8
1984 -1,4 7,1 5,5
1985 -8,2 7,0 -1,3
1986 -11,7 7,9 -4,0
1987 -11,8 8,0 -3,8
1988 -7,0 6,7 -0,5
1989 -2,7 4,5 1,7
1990 0,5 2,5 2,7
1991 2,2 1,2 3,4
1992 4,5 0,9 5,4
1993 5,9 0,4 6,4
1994 3,5 2,0 5,5
1995 2,0 2,7 4,9
1996 -0,9 3,4 2,6
1997 -0,9 3,9 3,1
1998 2,1 3,7 5,8
1999 1,1 3,7 4,8
2000 0,1 4,1 4,3
2001 -1,7 4,8 3,1
2002 4,3 4,0 8,4
2003 5,2 3,6 9,0
2004 1,8 5,0 7,0
2005 4,0 5,6 9,8
2006 -7,5 6,8 -0,5
2007 -6,7 7,2 0,9
2008 -2,3 5,9 3,8
2009 2,4 4,5 7,1
2010 1,2 4,4 5,8
2011 0,9 6,2 7,3
2012 1,6 6,7 8,5