Figur 2.11A Utviklingen i fastlandsbedriftenes investeringer i Śrene rundt konjunkturbunner
Indeks. Konjunkturbunn = 100
Konjunktur-
bunn 1983
Konjunktur-
bunn 1991
Konjunktur-
bunn 2003
Konjunktur-
bunn 2010
-3 102,8 143,5 105,6 135,8
-2 109,6 113,5 108,3 137,0
-1 103,7 106,6 112,6 105,3
0 100 100 100 100
1 104,2 95,5 110,6 103,5
2 115,6 97,6 131,1 106,9
3 134,4 113,6 151,0 108,6
4 128,9 134,2 184,0 114,6