Figur 2.13B Konsumprisvekst
Prosentvis vekst fra samme måned foregående år    
KPI KPI-JAE
2000 2,9 2,0
  3,2 2,2
  2,5 1,6
  2,6 1,8
  2,8 2,0
  3,3 2,2
  3,3 2,3
  3,5 2,8
  3,5 2,7
  3,1 2,6
  3,2 2,6
  3,0 2,7
2001 3,4 2,8
  3,6 2,9
  3,7 2,8
  3,8 2,6
  4,3 2,7
  3,8 2,4
  2,7 2,6
  2,7 2,4
  2,4 2,3
  2,2 2,5
  1,8 2,5
  2,1 2,7
2002 1,3 2,5
  0,8 2,1
  1,0 2,6
  0,5 2,4
  0,4 2,6
  0,4 2,7
  1,6 2,7
  1,4 2,3
  1,4 2,2
  1,8 2,1
  2,1 2,0
  2,8 1,8
2003 5,0 1,8
  4,8 2,0
  3,7 1,5
  2,9 1,6
  2,1 1,2
  1,7 0,8
  1,5 0,7
  2,1 0,9
  2,1 0,9
  1,6 0,8
  1,4 0,5
  0,6 0,4
2004 -1,8 0,0
  -1,7 0,0
  -0,6 0,3
  0,4 0,3
  1,0 0,1
  1,3 0,3
  1,5 0,2
  1,0 0,2
  1,1 0,5
  1,4 0,6
  1,2 1,0
  1,1 1,0
2005 1,1 0,7
  1,0 0,7
  1,0 0,7
  1,3 0,8
  1,6 1,1
  1,7 1,1
  1,4 1,1
  1,9 1,3
  2,0 1,3
  1,8 1,2
  1,8 1,1
  1,8 0,9
2006 1,8 0,8
  2,6 1,0
  2,4 0,9
  2,7 0,8
  2,3 0,7
  2,1 0,8
  2,2 0,6
  1,9 0,4
  2,6 0,5
  2,7 0,7
  2,6 0,8
  2,2 1,0
2007 1,2 1,0
  0,8 1,1
  1,1 1,5
  0,3 1,4
  0,3 1,4
  0,4 1,3
  0,4 1,4
  0,4 1,8
  -0,3 1,6
  -0,2 1,4
  1,5 1,5
  2,8 1,8
2008 3,7 1,9
  3,7 2,2
  3,2 2,1
  3,1 2,4
  3,1 2,3
  3,4 2,4
  4,3 2,9
  4,5 2,8
  5,3 3,1
  5,5 3,3
  3,2 2,7
  2,1 2,6
2009 2,2 2,8
  2,5 3,0
  2,5 2,7
  2,9 2,7
  3,0 2,9
  3,4 3,3
  2,2 2,5
  1,9 2,3
  1,2 2,4
  0,6 2,1
  1,5 2,4
  2,0 2,4
2010 2,5 2,3
  3,0 1,9
  3,4 1,7
  3,3 1,7
  2,5 1,5
  1,9 1,3
  1,9 1,3
  1,9 1,4
  1,7 0,9
  2,0 1,0
  1,9 1,0
  2,8 1,0
  2,0 0,7
  1,2 0,8
  1,0 0,8
  1,3 1,3
  1,6 1,0
  1,3 0,7
  1,6 1,2
  1,3 0,8
  1,6 1,2
  1,4 1,2
  1,2 1,0
  0,2 1,0
2012 0,5 1,3
  1,2 1,3
  0,8 1,5
  0,3 0,7
  0,5 1,4
  0,5 1,2
  0,2 1,3
  0,5 1,2
  0,5 1,1
  1,1 1,1
  1,1 1,3
  1,4 1,1
2013 1,3 1,2
  1,0 1,1
  1,4 0,9
  1,9 1,5
  2,0 1,4
  2,1 1,4
  3,0 1,8
3,2 2,5