Figur 2.15 Sysselsetting for utvalgte aldersgrupper
Prosent av aldersgruppen
†††††††††††††††††† †††††††††††††††Kolonne1 60-61 Śr 62-63 Śr 64-66 Śr 62-66 Śr
2000 64,7 47,3 31,5 38,1
2001 65,0 50,9 33,0 41,0
2002 65,4 50,5 32,1 40,4
2003 69,2 51,4 34,0 41,2
2004 69,8 50,7 36,3 42,5
2005 67,7 51,0 33,4 41,3
2006 69,9 47,5 33,5 39,8
2007 70,0 51,2 37,8 44,1
2008 72,0 51,7 37,3 44,0
2009 73,7 52,7 37,9 44,6
2010 74,7 52,9 38,1 44,2
2011 76,1 52,6 37,4 43,3
2012 74,3 59,4 38,5 46,6