Figur 2.16B Registrert ledighet etter region
Prosent av arbeidsstyrken
                                           Kolonne1 2012 Jan-sep
2013
Vestlandet 1,9 2,0
Trøndelag 2,3 2,3
Østlandet 2,8 2,9
Nord-Norge 2,7 2,9
Sørlandet 2,9 3,1