Figur 2.19A BNP Fastlands-Norge og AKU-ledighet
Prosentvis vekst fra året før og nivå i prosent av arbeidsstyrken
                          Kolonne1 BNP for
Fastlands-N.
Anslag AKU-
ledighet
Anslag2
2000 2,9 3,4
2001 2,0 3,5
2002 1,4 3,9
2003 1,3 4,5
2004 4,5 4,5
2005 4,4 4,6
2006 4,8 3,4
2007 5,3 2,5
2008 1,5 2,6
2009 -1,6 3,2
2010 1,7 3,6
2011 2,5 3,3
2012 3,4 3,2
2013 2,2 3,4
2014 2,7 3,5
2015 2,5 3,5
2016 2,5 3,5
2017 2,5 3,5
2018 2,5 3,5
2019 2,5 3,5
2020 2,5 3,5