Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i kapittel 5 Forvaltningen av Statens pensjonfond
Figur 5.1 Utvikling i markedsverdien til Statens pensjonsfond fra 1996 til første halvår 2013
Figur 5.2 Nominell verdiutvikling i Statens pensjonsfond utlands delporteføljer målt i fondets valutakurv