Figur 6.1A Prosentvis forskjell i BNP per innbygger sammen-
liknet med øvre halvdel av OECD-land
Polen -50,6
Spania -25,4
Italia -23,6
EU -20,8
OECD -20,5
Japan -20,3
Storbritannia -17,3
Frankrike -15,4
Finland -13,0
Tyskland -8,3
Canada -6,1
Danmark -4,9
Sverige -3,7
Østerrike -2,0
Irland -1,6
Nederland -0,6
Fastlands-Norge 7,7
USA 11,7