Figur 6.1C Prosentvis forskjell i arbeidsproduktivitet
Polen -53,0
Spania -14,8
Italia -18,7
EU -18,6
OECD -21,4
Japan -25,2
Storbritannia -15,1
Frankrike 4,6
Finland -13,9
Tyskland 0,3
Canada -16,9
Danmark -4,2
Sverige -6,8
Østerrike -7,1
Irland 22,5
Nederland 7,5
Fastlands-Norge 16,4
USA 8,4