Figur 6.3 Statlig FoU-finansiering fordelt etter hovedformål
Mrd. 2013-kroner
Primær-
næringer
Industri og
a.næringsv.
Energi og
samferdsel
Romvirk.
og forsvar
Allm. utv.
og a. form.
EUs ram-
meprog.
1983 1,0 1,1 0,5 1,0 5,2
1984 1,1 1,2 0,5 1,1 5,3
1985 1,0 1,3 0,5 1,1 5,4
1986 1,1 1,5 0,5 0,9 5,5
1987 1,2 1,7 0,6 1,3 5,7
1988 1,2 1,8 0,5 1,3 6,3
1989 1,4 2,0 0,6 1,3 6,8
1990 1,5 2,0 0,7 1,2 7,5
1991 1,4 2,0 0,8 1,2 8,2
1992 1,6 2,2 0,9 1,2 8,9
1993 1,6 2,4 0,7 1,3 8,9 0,1
1994 1,5 2,2 0,6 1,3 9,1 0,2
1995 1,3 2,3 0,6 1,3 8,9 0,3
1996 1,4 2,1 0,6 1,3 9,3 0,5
1997 1,3 2,0 0,6 1,2 9,5 0,6
1998 1,3 1,9 0,7 1,2 9,8 0,7
1999 1,3 1,8 0,6 1,2 10,2 0,6
2000 1,4 1,8 0,7 1,1 10,4 0,8
2001 1,4 2,2 0,6 1,6 10,5 0,8
2002 1,9 1,5 0,7 1,6 11,6 0,8
2003 1,7 1,4 0,8 1,6 12,4 0,4
2004 1,6 1,4 0,8 1,6 13,2 0,8
2005 1,6 1,4 0,9 1,6 13,2 0,7
2006 1,7 1,6 1,1 1,6 14,6 1,0
2007 1,6 1,5 1,1 1,7 15,8 0,8
2008 1,6 1,5 1,1 1,6 16,0 1,2
2009 1,7 1,8 1,2 1,6 16,7 1,3
2010 1,7 1,8 1,5 1,7 17,2 1,4
2011 1,7 2,1 1,2 1,6 17,1 1,2
2012 1,7 2,0 1,1 1,6 17,4 1,4
2013 1,8 2,0 1,1 1,6 17,7 1,7