Figur 6.5 Statlig, budsjettmessig næringsstøtte fordelt etter næring
Mrd. 2012-kroner
Landbruk Fiske og
havbruk
Industri og
tjeneste
Ikke næ-
ringsford.
1990 23,0 2,6 10,2 2,0
1991 23,3 2,5 9,1 2,7
1992 22,7 1,6 11,4 2,6
1993 22,4 0,9 10,0 2,3
1994 22,0 0,7 10,5 2,2
1995 20,4 0,6 8,6 1,6
1996 20,1 0,4 8,7 1,3
1997 19,6 0,5 7,9 1,2
1998 19,6 0,5 7,5 1,0
1999 19,2 0,5 7,2 1,0
2000 19,5 0,6 7,0 1,3
2001 17,4 0,5 6,0 1,2
2002 17,6 0,4 6,5 0,8
2003 16,2 0,4 5,8 0,5
2004 15,8 0,4 5,3 0,5
2005 14,4 0,2 5,1 0,6
2006 14,2 0,3 5,5 0,6
2007 13,7 0,2 6,1 0,8
2008 14,1 0,2 6,5 0,5
2009 14,2 0,3 6,8 0,7
2010 14,1 0,3 6,7 0,9
2011 14,1 0,2 7,0 0,9
2012 14,3 0,2 7,3 0,8
2013 14,5 0,2 6,8 0,8