Figur 6.6 Offentlige utgifter etter formål i OECD-land
Prosent av BNP. 2011
Helse Sosial beskyttelse Utdanning Næringsøk.
formål
Annet
Danmark 8,4 25,2 7,8 3,5 12,7
Frankrike 8,2 23,8 6,0 3,5 14,4
Finland 7,9 23,8 6,4 4,8 12,3
Belgia 7,9 19,5 6,2 6,5 13,2
Hellas 6,0 20,4 4,1 3,2 18,1
Sverige 7,0 20,8 6,8 4,2 12,5
Østerrike 7,8 21,1 5,6 5,4 10,9
Slovenia 6,9 18,9 6,7 5,8 12,5
Nederland 8,5 17,3 5,8 5,5 13,0
Italia 7,4 20,5 4,2 3,6 14,3
Ungarn 5,1 17,1 5,2 7,2 15,1
Portugal 6,8 18,1 6,4 4,1 14,0
Storbritannia 8,0 17,9 6,5 2,6 13,6
Irland 7,5 17,3 5,3 7,9 10,2
Island 7,6 11,6 8,1 5,9 14,1
OECD 6,7 16,6 5,6 4,7 12,3
Tyskland 7,0 19,6 4,3 3,5 10,9
Spania 6,4 16,9 4,7 5,3 11,9
Israel 5,5 11,5 7,4 2,6 17,7
Norge 7,3 17,5 5,6 4,2 9,4
Polen 4,7 15,9 5,5 5,6 11,7
Tsjekkia 7,8 13,7 4,9 6,0 10,8
Japan 7,3 18,1 3,6 4,1 9,2
Luxembourg 4,8 18,1 5,1 4,2 9,8
USA 8,9 8,9 6,5 3,9 13,5
Estland 5,1 13,1 6,5 4,6 9,1
Slovakia 5,9 12,0 4,0 3,7 12,5
Tyrkia 4,5 11,9 4,3 4,5 12,2
Australia 7,0 9,8 5,3 4,1 10,1
Sveits 2,1 13,2 6,1 4,6 7,9
Korea 4,6 4,0 4,8 6,1 10,9
Fastlands-Norge 9,6 23,0 7,3 5,5 12,4