Figur 6.7B Akkumulert sysselsettingsvekst i statlig sektor etter tjenesteområde
1 000 årsverk
Helse og
sosiale tjenester
Forsvar, mv. Kunnskap, kultur,
kirke og miljøvern
Samferdsel og
næringsøkonomi
Finansforvaltning, uten-
rikstjeneste og adm.
2006 0 0 0 0 0
2007 533 975 973 246 196
2008 1224 1308 1683 668 60
2009 4606 2930 1933 1290 751
2010 5157 3137 2798 2120 1011
2011 7545 4424 3684 3056 1071
2012 8594 3993 3526 3483 1069