Figur 6.7C Samlet statlig sysselsetting etter tjenesteområde
1 000 årsverk
2006 2012
Helse og sosiale tjenester 102760 111354
Forsvar mv. 38250 42243
Kunnskap, kultur, kirke og miljøvern 33495 37021
Samferdsel og næringsøkonomi 16315 19798
Finansforvaltning, utenrikstjeneste og administrasjon 15827 16896