Figur 3.4 Prioriteringer av samferdsel, kunnskap og skattelettelser
Prosent av samlet handlingsrom i budsjettene
Samferdsel Kunnskap Skattelette Øvrige
formål
2002-2005 2,4 1,9 33,5 62,3
2006- 2013 9,8 7,7 0,0 82,5
2014-2020 12,2 11,4 10,6 65,8