Figur 3.5 Strukturelt oljekorrigert underskudd, 3-prosentbanen og alders- og uførepensjon i folketrygden
Prosent av trent-BNP Fastlands-Norge
Strukturelt
underskudd
3-prosent-banen Alders- og uførepensjon i folketrygden
2000 1,4 8,5
2001 1,4 8,5
2002 2,6 8,6
2003 2,9 8,7
2004 3,0 8,6
2005 3,0 8,6
2006 2,6 8,5
2007 2,5 8,6
2008 2,9 8,8
2009 4,8 8,4
2010 4,9 8,5
2011 4,4 8,8
2012 4,9 9,2
2013 5,3 9,4
2014 6,0 9,7
2015 6,7 10,2
2016 7,4 10,3
2017 7,7 10,3
2018 7,2 10,4
2019 7,8 10,6
2020 7,6 8,9 10,8
2021 9,0 10,8
2022 9,1 10,9
2023 9,2 11,1
2024 9,3 11,2
2025 9,4 11,3
2026 9,5 11,4
2027 9,6 11,6
2028 9,7 11,7
2029 9,8 11,9
2030 9,8 11,9
2031 9,8 12,0
2032 9,8 12,1
2033 9,8 12,2
2034 9,8 12,2
2035 9,7 12,3
2036 9,7 12,3
2037 9,6 12,4
2038 9,6 12,4
2039 9,5 12,4
2040 9,4 12,4
2041 9,4 12,4
2042 9,3 12,4
2043 9,2 12,4
2044 9,1 12,4
2045 9,0 12,5
2046 8,9 12,5
2047 8,8 12,5
2048 8,7 12,5
2049 8,6 12,5
2050 8,5 12,6