Figur 3.7 Anslag for strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd i ulike budsjettdokument
Mrd. 2020-kroner
Anslått i saldert budsjett Strukturelt underskudd anslått nå Anslått i april året etter saldert budsjett
2002 47,2 59,7 65,8
2003 53,6 68,4 84,0
2004 86,0 73,0 99,8
2005 109,3 74,3 92,2
2006 104,7 66,2 89,1
2007 107,7 66,1 87,6
2008 109,8 76,8 103,2
2009 165,9 129,3 151,5
2010 197,3 135,6 149,3
2011 164,2 122,3 120,6
2012 151,7 138,3 130,5
2013 150,6 151,8 141,3
2014 162,2 176,7 171,1
2015 186,6 200,5 190,7
2016 217,2 226,2 218,8
2017 245,9 238,0 233,3
2018 244,8 226,8 226,5
2019 238,2 246,2