Figur 3.12 Usikkerhetsvifte for 3-prosentbanen
Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge
Strukturelt underskudd 3% realavk. 90% lav 50% lav 50% høy 90% høy
2000 1,4
2001 1,4
2002 2,6
2003 2,9
2004 3,0
2005 3,0
2006 2,6
2007 2,5
2008 2,9
2009 4,8
2010 4,9
2011 4,4
2012 4,9
2013 5,3
2014 6,0
2015 6,7
2016 7,4
2017 7,7
2018 7,2
2019 7,8
2020 7,6 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
2021 9,0 7,4 8,3 9,7 10,9
2022 9,1 6,9 8,1 10,1 11,9
2023 9,2 6,7 8,0 10,4 12,7
2024 9,3 6,5 8,0 10,7 13,4
2025 9,4 6,4 8,0 11,0 13,9
2026 9,5 6,3 8,0 11,3 14,6
2027 9,6 6,2 8,0 11,5 15,1
2028 9,7 6,2 8,0 11,7 15,6
2029 9,8 6,1 8,0 11,9 16,0
2030 9,8 6,0 8,0 12,1 16,3