Figur 3.13B Offentlige skatte- og avgiftsinntekter
Prosent av BNP
Euroområdet Norge OECD-området Sverige Danmark
1980 33,7                 44,5 27,5                  43,7                 41,5
1981 34,0                 43,5 28,0                  46,3                 41,0
1982 34,6                 42,8 28,3                  45,2                 39,8
1983 35,3                 42,5 27,8                  45,8                 41,5
1984 35,5                 42,1 27,8                  45,3                 42,6
1985 35,7                 44,1 28,1                  45,5                 43,9
1986 36,1                 42,6 28,4                  47,8                 46,1
1987 36,6                 43,1 29,0                  48,9                 46,8
1988 36,5                 42,0 28,9                  49,5                 47,2
1989 36,6                 40,5 29,0                  49,1                 46,0
1990 36,4                 40,7 29,0                  50,4                 44,7
1991 36,8                 40,0 29,0                  49,4                 44,0
1992 37,5                 40,1 29,0                  46,3                 44,4
1993 37,9                 39,8 29,1                  46,5                 45,7
1994 37,7                 40,7 29,1                  46,7                 46,8
1995 37,4                 41,1 29,1                  46,1                 46,8
1996 37,9                 41,5 29,5                  48,3                 46,9
1997 38,0                 41,4 29,8                  48,6                 46,9
1998 37,8                 41,2 30,0                  48,9                 47,5
1999 38,4                 41,5 30,2                  49,2                 48,0
2000 38,2                 41,9 30,5                  49,0                 47,0
2001 37,6                 42,1 29,9                  46,8                 46,1
2002 37,2                 42,4 28,9                  45,2                 45,5
2003 37,2                 41,6 28,6                  45,5                 45,7
2004 37,0                 42,4 28,7                  45,6                 46,5
2005 37,2                 42,6 29,4                  46,6                 48,2
2006 37,8                 42,9 29,9                  46,0                 46,6
2007 38,0                 42,1 30,1                  45,0                 46,6
2008 37,6 41,4 29,5                  44,0                 44,9
2009 37,2 41,2 28,1                  44,1                 45,1
2010 37,2 41,9 28,4                  43,2                 45,2
2011 37,8 42,1 28,9                  42,5                 45,3
2012 38,7 41,5 29,3                  42,6                 46,0
2013 39,4 39,9 30,1                  42,9                 47,1
2014 39,4 38,9 30,3                  42,6                 49,8
2015 39,4 38,5 30,7                  43,1                 47,4
2016 39,5 39,0 30,7                  44,0                 46,4
2017                      39,7 38,9                             31,2                  44,4                 46,3
2018 40,0                  44,0                 45,5
2019                 40,0                  43,5                 46,5
2020                 39,8 43,2                 44,8