Figur 3.14A Kommunesektorens samlede inntekter og aktivitet
Reell vekst i prosent
Aktivitetsvekst Inntektsvekst
1990 0,9 4,4
1991 5,7 5,1
1992 3,6 3,9
1993 1,7 1,3
1994 2,2 3,1
1995 2,0 -0,1
1996 2,1 1,3
1997 5,4 4,2
1998 2,6 0,3
1999 3,4 1,6
2000 -0,7 1,9
2001 2,9 1,6
2002 1,7 1,1
2003 1,2 0,6
2004 1,8 3,8
2005 -1,3 3,4
2006 2,9 5,6
2007 5,4 1,4
2008 3,4 1,5
2009 5,5 4,2
2010 0,7 2,7
2011 1,2 1,9
2012 0,3 2,3
2013 2,5 1,3
2014 1,1 1,4
2015 2,0 3,8
2016 2,7 2,8
2017 2,0 1,9
2018 1,9 0,6
2019 0,4 1,0