Figur 3.15A Netto gjeld utenom arbeidsgivers reserver og renteeksponert gjeld som andel av kommunenes inntekter
  Netto renteeksponering Netto gjeld u/arbeidsgivers reserver
2003 5,9 18,8
2004 9,6 22,2
2005 12,1 25,2
2006 8,8 19,6
2007 12,1 19,9
2008 21,1 31,2
2009 24,1 33,7
2010 26,8 37,3
2011 28,2 41,7
2012 28,1 41,3
2013 31 43,4
2014 34 47,8
2015 34,9 47,8
2016 34,5 47,6
2017 33,3 48
2018 36,4 50,8