Figur 3.16B Tolvmånedersvekst i husholdningenes samlede gjeld og forbrukslån
Prosent
Vekst i forbrukslån Vekst i husholdningenes samlede gjeld
2008 17,4 7,1
2009 1,4 6,7
2010 3,0 6,5
2011 5,1 7,2
2012 7,8 7,2
2013 9,3 7
2014 7,4 6,1
2015 10,0 6,1
2016 15,3 6,3
2017 13,2 6,4
2018 10,3 5,9
2018 10,0 5,6
2019 7,4 5,7
2019 2,5 5,1