Figur 3.17 Bruk av fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften
Prosent av bankenes utlånsvolum i hvert kvartal
Hele landet Oslo Utenfor Oslo
2015 10,3
7,3
2016 6,1
6,7
6,6
5,7
2017 6,9 6,1
5,8 5,6
5,7 5,5
5,3 6
2018 5,6 5,9
5,9 5,8
6,6 6,1
6,2 7
2019 6,3 6,33
6,38 6,68