Figur 3.19B Sysselsetting
Prosent av befolkningen 15-64 år
Sysselsetting
Hellas 54,9
Italia 58,5
Spania  63,4
Frankrike 65,9
Polen 67,4
Irland 68,5
EU 68,6
Portugal 69,7
USA 70,7
Finland 72,2
Norge 74,9
Storbritannia 75
Danmark  75,5
Tyskland 75,9
Nederland 77,2
Sverige 77,5
Sveits 80,1
Island 84,8