Figur 3.20B Tekst
Prosent
Tilbake i jobb i 2019
jan 43,4
feb 47,3
mars 50,2
april 53,1
mai 56,1
juni 58,3