Figur 3.21C Helserelaterte trygdeytelser
1000 personer og prosent av bosatte i Norge (18-66 år). 
Målt ved utgangen av året
Uføretrygd (bosatt i Norge) AAP (bosatt i Norge) Sykepenger (bosatt i Norge) Antall på helserelaterte ytelser ikke registrert bosatt i Norge Mottakere av helserelaterte trygdeytelser bosatt i Norge i pst. av befolkningen (høyre akse)
2001 277,1 91,2 122,8 8,7 17,3
2002 283,2 104,0 125,5 9,9 17,8
2003 291,5 118,4 133,8 10,6 18,8
2004 292,1 125,5 122,3 10,9 18,5
2005 290,4 133,9 115,1 11,0 18,3
2006 287,0 140,3 118,0 11,2 18,3
2007 284,4 142,5 118,3 11,3 18,0
2008 284,7 145,3 126,3 11,5 18,1
2009 285,9 160,4 136,1 11,4 18,6
2010 290,7 173,2 120,9 11,1 18,5
2011 296,5 171,6 118,6 10,5 18,3
2012 300,0 166,1 114,7 10,3 17,8
2013 296,3 162,2 111,6 10,4 17,4
2014 302,2 150,2 115,4 10,7 17,1
2015 305,9 147,6 118,4 9,9 17,1
2016 309,1 145,2 118,1 10,3 17,0
2017 317,0 139,6 114,7 9,9 16,9
2018 330,5 123,0 112,9 9,8 16,7