Figur 3.22A Gjennomsnittlig årlig vekst i årslønn
Prosent
2000-2013 4,4
2014-2018 2,5