Figur 3.22B Gjennomsnittlig √•rlig vekst i reall√łnn
Prosent
Norge Sverige USA Tyskland OECD
2000-2007 3,2 2,0 1,2 0,2 1,1
2007-2018 1,2 1,1 0,7 1,2 0,6