Dette regnearket inneholder tallene bak figurene i Kapittel 7 Forvaltningen av Statens pensjonsfond
Figur 7.1A Utviklingen i markedsverdien til Statens pensjonsfond siden 1996 t.o.m. første halvår 2019
Figur 7.1B Nominell verdiutvikling i SPUs delporteføljer målt i fondets valutakurv
Figur 7.1C Bidrag til verdiendring i SPU i første halvår 2019
Figur 7.1D Sammensetning av investeringene i SPU per 30.06.2019