Figur 7.1A Utviklingen i markedsverdien til Statens pensjonsfond siden 1996 t.o.m. første halvår 2019
Milliarder kroner
SPU SPN
1996                 46,3              102,5
1997              115,2              111,2
1998              171,8              111,1
1999              222,4              120,6
2000              386,4              127,9
2001              613,7              133,2
2002              609,0              136,1
2003              845,3              158,5
2004           1 016,4              175,2
2005           1 399,1              191,4
2006           1 783,7              106,9
2007           2 018,6              117,4
2008           2 275,4                 87,8
2009           2 640,0              117,1
2010           3 077,4              134,9
2011           3 311,6              129,5
2012           3 815,8              145,2
2013           5 037,7              167,8
2014           6 430,7              185,7
2015           7 475,2              198,4
2016           7 509,9              212,3
2017           8 484,1              240,2
2018           8 251,0              239,2
2019           9 159,5              254,8