Figur 7.1D Sammensetning av investeringene i SPU per 30.06.2019
Prosent
Aksjer Obligasjoner Eiendom
69,3 28,0 2,7