[STM]

Innhold


Detaljert innholdsfortegnelse

Kap. 1Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen
Kap. 2De økonomiske utsiktene
Kap. 3Den økonomiske politikken
Kap. 4Hovedtrekkene i skatte- og avgiftsopplegget for 2005
Kap. 5Tiltak for å bedre økonomiens virkemåte
Vedlegg og registre
Vedlegg 1Historiske tabeller og detaljerte anslagstall
Vedlegg 2Tabelloversikt
Vedlegg 3Figuroversikt
Vedlegg 4Oversikt over bokser