Tilbake til dokumenter

St.prp. nr. 1

(2004–2005)

FOR BUDSJETTERMINEN 2005

Utgiftskapitler: 0800–0868, 2530

Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859

Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 10. september 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II)


Innhold

Særskilt vedlegg:Særskilt vedlegg: Q-1073 B Kjønnsperspektiv i budsjettarbeidet


Elektronisk utgave: PDC Tangen
HTML-versjon: Statens forvaltningstjeneste