[index.htm]

Innhold

Detaljert innholdsfortegnelse


Del 1: Innledende del
Kap. 1Hovedmål og politiske prioriteringer
Kap. 2Oversikt over budsjettforslaget for BFD
Kap. 3Likestillingsomtale
Kap. 4Omtale av miljøprofilen i budsjettet
Kap. 5Forskning og utvikling (FoU)

Del 2: Nærmere om budsjettforslaget for de enkelte programkategorier og kapitler
Prog.omr.Programområde 11
Prog.omr.Programområde 28
ForslagForslag til vedtak om bevilgning for budsjetterminen 2005, kapitlene 0800–0868, 2530, 3854, 3855, 3859